Voor de dichtbundel Winterkil van Gjalt Rameijer maakten we 65 illustraties. Elke illustratie toont een abstracte sneeuwvlok op een blauwe achtergrond. Eigenschappen van het gedicht, zoals de lengte van de zinnen en het woordgebruik, bepalen hoe de sneeuwvlokken eruit zien.

Winterkil is vanaf eind april 2021 verkrijgbaar. Het bevat korte gedichten van Gjalt Rameijer over liefde en het leven. Bij elk gedicht staat een unieke illustratie.

De sneeuwvlok, en de achtergrond waarop die staat, zijn gerelateerd aan eigenschappen van het gedicht. De sneeuwvlokken bestaan uit een aantal bouwstenen en een aantal achtergrondkleuren. Deze zijn middels een algoritme samengevoegd tot illustraties, bij elk gedicht een andere.

Een sneeuwvlok bestaat uit een recht kruis (noord-oost-zuid-west) en een scheef kruis (noordoost-zuidoost-zuidwest-noordwest). De vorm van het rechte kruis is afhankelijk van de verhouding tussen "ik-woorden" (ik, mij en me) en "jij-woorden" (jij en je). Er zijn zeven vormen voor het rechte kruis. De vorm van het scheve kruis is afhankelijk van de lengte van het gedicht (het aantal regels). Er zijn ook zeven vormen voor dit kruis.

De grootte van beide kruizen varieert ook. Het gemiddelde aantal woorden per regel van het gedicht bepaalt de grootte van het rechte kruis (een hoger gemiddeld aantal woorden per regel correspondeert met een groter kruis). De gemiddelde woordlengte hangt samen met de grootte van het scheve kruis (een langere gemiddelde woordlengte correspondeert met een groter kruis).

Op basis van een lijst van negatief-emotionele woorden wordt het midden van de sneeuwvlok gekozen. Hoe meer negatieve woorden een gedicht bevat, hoe complexer het vormpje in het midden van de sneeuwvlok. Er zijn vijf vormen voor het midden van de sneeuwvlok.

Ten slotte zijn er op de achtergrond gekleurde bolvormen te zien. Het aantal bolvormen dat zichtbaar is correspondeert met het aantal regels in het gedicht (een gedicht van 4 regels geeft 4 bolvormen, een gedicht van 12 geeft er 12, enzovoorts). De kleuren van de bollen hangen samen met de eerste letter van elke regel. Voor elke letter in het alfabet is een iets andere blauwtint gekozen.